ARTS EXPERIENCE 

LABYRINT

Zie het Lam van God

Praktische informatie over labyrint:

Dit kunstproject heeft de vorm van een labyrint. Het labyrint is makkelijk verplaatsbaar en kan opgezet worden in verschillende settingen, zowel op binnen- als buitenlocaties. We hopen om het labyrint te exposeren op zoveel mogelijk plaatsen in Vlaanderen.  


Wij zijn op zoek naar mensen en organisaties die met ons zouden willen samenwerken. Als u een idee heeft of plaats weet om dit labyrint te plaatsen dan kunt u contact met ons opnemen.  


Om het labyrint te kunnen plaatsen is er een minimale oppervlakte nodig van 12 bij 12 meter.


Daarnaast is er een elektrische voorziening nodig voor muziek en belichting.


Wij vragen een geldelijke bijdrage voor het gebruik van het labyrint om kosten te dekken voor vervoerskosten, opbouw en afbraak van labyrint en verzekering.