ARTS EXPERIENCE 

LABYRINT

Zie het Lam van God

Verslag Mechelen:

LABYRINT ZIE HET LAM VAN GOD

Onder de noemer Cultuur in geloof organiseert het CCV Vlaams-Brabant allerlei activiteiten die zich op het snijpunt van cultuur en geloof bevinden.

Zo ook de tentoonstelling van het Labyrint Zie het Lam van God  in de Mechelse Begijnhofkerk. Het was meteen een schot in de roos. Ruim 2000 passanten kwamen langs tijdens de tentoonstel-lingsperiode. Soms gebeurde dit toevallig, bijvoorbeeld naar aanleiding van een bezoek aan de kerk, soms heel bewust, bijvoorbeeld in het kader van een schoolbezoek of een catecheseproject.

Op de vooropening werden de vrijwilligers van Torens aan de Dijle uitgenodigd. Deze groep zorgt ervoor dat de historische kerken van Mechelen in de namiddag open zijn. Zij kregen een gesmaakte rondleiding van Gerdine Baaij, een van de bezielers van het labyrint.

Doorheen het labyrint komt de bezoeker oog in oog te staan met het Lam van God. Maar eerst wordt hij geleid doorheen het pad van het Bijbelse verhaal aan de hand van schilderijen van de Vlaamse Primitieven en hedendaagse kunstenaars. Schitterend uitvergroot op canvas en voorzien van een korte duidelijke duiding.

Het labyrint komt het best tot zijn recht in een open ruimte zoals een kerk. Wij hopen dat het zijn weg mag vinden naar vele andere plaatsen. Een aanrader!

Luc Devisscher, stafmedewerker Cultuur in geloof | CCV Vlaams-Brabant