ARTS EXPERIENCE 

LABYRINT

Zie het Lam van God

Labyrint

Een bezoek aan dit labyrint biedt mensen een unieke ervaring om het verhaal van het Lam van God te leren kennen en uiteindelijk zelf oog in oog te komen staan met het Lam.

Inleiding

Een bezoek aan dit labyrint biedt mensen een unieke ervaring om het verhaal van het Lam van God te leren kennen en uiteindelijk zelf oog in oog te komen staan met het Lam. Bezoekers zullen een fysiek labyrint betreden en worden overweldigd door kleuren, beelden en muziek die het verhaal vertellen. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van schilderijen van de Vlaamse Primitieven (geschilderd tussen 1400-1600). Deze zullen worden afgewisseld door werken van hedendaagse kunstenaars alsmede door muziek die is geïnspireerd op het altaarstuk Het Lam Gods. Tijdens deze reis zullen zij ook Pepijn, de Vlaamse Reus, ontmoeten en hem volgen op zijn zoektocht naar het Lam.

01_timelapse-24px--white.png

Een labyrinth:

Een labyrint is een oude, christelijke, meditatieve traditie. De weg door een labyrint beeldt op een symbolische wijze uit dat een gelovige niet zal verdwalen, ondanks beproevingen, maar dat God hem op de juiste weg leidt. In een labyrint is er maar één weg naar het einddoel, in tegenstelling tot een doolhof, waarin men kan verdwalen.

cloud_download-24px.png

Het verhaal van het Lam van God

Het altaarstuk Het Lam Gods van Hubertus en Jan van Eyck is uniek in veel opzichten. Maar wat is het verhaal en de betekenis achter dit altaarstuk? Dit verhaal zal worden verteld aan de hand van schilderijen van tijdgenoten en navolgers van Jan van Eyck.

cloud_download-24px.png

Muziek:

In de Middeleeuwen waren hemel en aarde een reële werkelijkheid. Mensen bewogen tussen deze twee werkelijkheden. Dit is ook terug te vinden in de muziek die de bezoeker zal vergezellen tijdens het bezoek aan het labyrint. De bezoeker is als een pelgrim die zijn weg zoekt op de aarde en zich dan plotseling omringd weet door hemelse klanken.  
Beeld: Gabriel Gurrola

devices-24px--white.png

Pepijn, de Vlaamse Reus:

Pepijn, de Vlaamse Reus, is een stripkarakter. Hij is zowel gebaseerd op het konijnenras de Vlaamse Reus als op de reuzen die gebruikt werden tijdens religieuze processies. Deze reuzen vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van het Vlaamse cultureel erfgoed.

cloud_download-24px.png

Hedendaagse kunstwerken:

De schilderijen van de Vlaamse Primitieven zullen worden afgewisseld door werken van hedendaagse kunstenaars, die op hun beurt zijn geïnspireerd door het verhaal van het Lam van God in de context van vandaag.

devices-24px--white.png

Vlaamse Primitieven:

De Vlaamse Primitieven wilden met hun schilderijen mensen aanzetten tot nadenken en hen de juiste weg wijzen. De schilders beelden de bijbelse verhalen uit met overweldigend kleurgebruik en met realistische weergave van paradijselijke landschappen. Door op deze wijze het verhaal van het Lam van God te vertellen, ontdekken wij dat deze schilders een gezamenlijke visie op het leven deelden.